Изброените ценности – подредено и обобщено, остава да бъдат обяснени подходящо от представителите на компанията