Във форума участваха водещи производствени компании, като Либхер