Презентацията на JobTiger започна с игра за първо впечатление при запознаване