Представителите на ИТ бранша традиционно бяха много