Франк Тонини: Бизнес разузнаването е важно както за бизнеса, така и за кариерата на всеки човек

Преди месец български студенти по бизнес разузнаване от университета Lille 1 във Франция организираха семинари, за да популяризират своята специалност и да обяснят по какъв начин бизнес разузнаването помага на компаниите да утвърдят позициите си на пазара. В София те бяха заедно със своя преподавател Франк Тонини, който извън воденето на курсове по международна търговия и бизнес разузваване съветва предприятия как да управляват, събират и анализират пазарна информация, която да им послужи в управлението и планирането на дейността им.

Янислава Янкова следва магистратура по „Бизнес разузнаване” в Universite Lille 1 благодарение на двойната диплома, която е получила завършвайки специалността „Стопанско управление” в Софийския университет. Според нея „положителната част на бизнес разузнаването е, че то е приложимо във всеки тип бизнес независимо дали става въпрос за голяма индустрия или за малки и средни предприятия. То дава знания за това как да се използва информацията.” В момента Янислава е на стаж в голяма верига хотели, където се занимава с различни проучвания в областта на хотелиерството.

Франк Тонини: “Какво представлява бизнес разузнаването? Състои се в правилно събиране, управление и анализиране на информацията. Но наред с глобализацията, популяризирането, интеграцията на пазарите, развитието на информационните и комуникационните технологии, информацията се е превърнала от необходима към задължителна.  Днес където и да сте и каквато и дейност да извършвате не можете да се развивате игнорирайки информацията за развитието на пазарите – на вашите, както и практиките на вашите конкуренти, които са много агресивни понякога“.

„Когато кажете бизнес разузнаване едни ще си помислят, че става въпрос за наблюдение, а други за шпионаж. Всъщност не става въпрос нито за едното, нито за другото и дори по-добре от това, което хората мислят. Смятаме да се срещнем с фирми от София, които желаят да опознаят сферите на приложение на бизнес разузнаването. С тях ще разгледаме начините за опазване на тяхната стратегическа информация, начините за събиране на информация от интернет, да имат присъствие в мрежата,  да оптимизират своите комуникационни политики, да могат да разчитат статии в пресата, да работят съвместно, да сложат иновативен мениджмънт, който да участва активно в работния процес“.

„Когато се види, че служителите в предприятието, които работят със знание, губят около една трета от времето си в пращане на имейли, в лошо управление на информация, в излишни дискусии, в напразно търсене в интернет, си давате сметка, че упрaвлението на информацията е определящ фактор дори за кариерата на всеки човек. Всъщност трябва да се работи в две направления – на колективно ниво трябва ефективно да се търсят нови източници на конкурентноспособност, откриване на заплахите за фирмата и в същото време трябва да се помага на хората да управляват по-добре своята лична информация“.

Свързани публикации