ГИТ подкрепя тезата, че превенцията е единственият начин за предотвратяване на трудови злополуки

„Присъединете се в изграждането на култура за превенция по здравословни и безопасни условия на труд“, апелира Международната организация по труда (МОТ) по повод 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа (БЗР), цитирана от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Целта на кампанията за 2015 г. е за пореден път да се обърне внимание в световен мащаб на необходимостта от превенция като единствения начин за предотвратяване на трудовите злополуки. „Достойният труд трябва да бъде безопасен. Безопасността на работното място се гарантира от превенцията. Сред задълженията на правителство, работодатели и работници на всяка страна-членка на ЕС трябва да бъде изграждането на национална култура по БЗР“, смятат от МОТ.

От организацията отчитат, че въпреки бързо развиващите се технологии и модернизацията, все още милиони работещи се трудят при сериозен риск за живота и здравето си. По данни на организацията инцидентите на работното място и професионалните заболявания причиняват над 6300 смъртни случая всеки ден или 2,3 милиона годишно. Близо 2 млн. от работещите губят живота си заради професионални болести, а около 350 000 – при фатални трудови инциденти. Трудовите злополуки с нефатален край засягат над 313 милиона работници всяка година, а професионалните заболявания, които не водят до смърт, но сериозно понижават качеството на живот, още 160 млн. У нас през последните години беше отчетена тенденция към намаляване на трудовите злополуки, но през 2014 г. броят им се увеличи. По данни на НОИ през м.г. на работното място са допуснати 2359 злополуки (2264 през 2013 г.), от които 101 смъртни (72 през 2013 г.).

Ограничаване на трудовия травматизъм чрез превенция винаги е била основна цел на ИА ГИТ.  Основна част от превенцията е контролната дейност на Инспекцията. През 2014 г. са установени около 115 000 нарушения на безопасните условия на труд (46% от всички 245 000 нарушения). За отстраняването им са издадени задължителни за изпълнение предписания и е потърсена административнонаказателна отговорност. Издадените наказателни постановления са за около 13.6 млн. лв., а влезлите в сила – за 11.5 млн. лв.

Свързани публикации