Глобалният форум на жените лидери: Жените в България полагат в пъти по-големи усилия вкъщи

В София стартира Глобалният форум на жените лидери, в който участват дами от 4 континента, заемащи ръководни позиции в различни сфери на обществения и политическия живот и бизнеса. Събитието се организира от Съвета на жените в бизнеса в България и ЮНЕСКО и е под патронажа на Ирина Бокова. То бе официално открито на 18 май в Националната художествена галерия, а двудневната конферентна програма обхваща различни аспекти, свързани с ролята на жените в обществото.

Равнопоставеността на половете продължава да е актуален проблем в глобален мащаб, който се адресира по различни начини от отделните държави. В България през април 2016 г. бе приет закон за равенство на мъжете и жените. По думите на бившият министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който е гост на конференцията, страната ни се отличава с високи резултати в общата европейска картина що се отнася до участието на жените във вземането на решения. В същото време обаче все още има място за прогрес по отношение на разликата в заплащането между половете, като към момента тя е 13,6% в ущърб на жените. Друг такъв показател са пенсиите, при които диспропорцията достига 40%. Най-големият проблем в тази област у нас обаче е факторът „време“ и съчетаването между работа и т.нар. „неплатен труд“ – отглеждането на деца и домашните задължения. Към момента българските жени отделят 7 пъти повече време от мъжете си извън работа за домашен труд и 3 пъти повече за отглеждане на децата. Затова и бъдещите политики трябва да са фокусирани към съчетаването на кариерата със семейните задължения, препоръча Ивайло Калфин.

Това е първият форум на толкова високо ниво, посветен на темата за равенството на жените, на който България е домакин.

Свързани публикации