GoodKnight на „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти

На 3 декември в УНСС се състоя единственият в България кариерен форум, насочен към компании в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти. В рамките на деня  рекорден брой компании – 72, представиха дейността си и своите свободни позиции пред младежите. Над 4800 студенти и млади специалисти посетиха изложението. Успоредно с това се проведоха множество практически работилници, които въведоха младите специалисти в реалните проблеми на бизнеса. Посетителите имаха възможност да се запознаят с начина на работа в компаниите и да си изградят представа за това как могат да приложат наученото в университета в реалния бизнес.

Освен класическите работодатели обаче, на изложението не липсваха и организации, които предлагаха по-нестандартна заетост. Такава компания бе и GoodKnight. Платформата има за цел да свързва млади, активни родители, които имат желание да се срещнат с приятели, да прекарат време с половинката си или просто да обърнат внимание на себе си от една страна и най-подходящите помощници за техните деца от друга. В “GoodKnight Academy” всеки, който има желание да помага на семействата в отглеждането на децата им, може да получи безплатно обучение. Тези, които успешно завършат Академията, ще бъдат оценявани, коментирани и препоръчвани от родителите, за които работят, което в бъдеще ще им послужи като реални препоръки от работодатели.  Търсят се млади хора, които се интересуват от почасова работа.

„Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Свързани публикации