Гърция следва да да ускори процедурата по отпускане на пенсии на българските граждани

Гърция пое ангажимент да ускори процедурата по отпускане на пенсии на българските граждани, съобщава пресцентърът на МТСП. Това стана ясно от проведената среща между заместник-министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и заместник-управителя на Социалноосигурителния институт на Гърция Дионисос Пацурис в София.

По време на разговорите представителите на гръцката институция посочиха, че заинтересованите лица имат възможност в срок от две години преди придобиване право на пенсия, да се обърнат към специализираните звена на ИКА-ЕТАМ за удостоверяване на осигурителни периоди до 2002 г., като по този начин, при подаване на заявление за пенсия, ще се улесни и ускори обработката му.

В рамките на проведените разговори бяха разгледани въпроси, свързани с прилагането на европейските регламенти в областта на социалната сигурност. Сред дискутираните теми бяха възможностите за ускоряване на обработката на пенсионните заявления на лица с български и гръцки стаж, както и осъществяването на електронен обмен на данни и информация.

Свързани публикации