Гъвкавите и въвличащи служителите компании се представят по-добре на ниво ЕС

Въпреки бавното икономическо възстановяване, голям брой мениджъри и служители в ЕС отчитат добър работен климат в компаниите. Преобладаващото мнение е, че нарастващото участие на работниците и служителите в ежедневния процес на вземане на решения във фирмите подпомага производителността и икономическия растеж. Това са изводите от т.нар. „Проучване на европейските дружества“ (ECS), изготвено от Eurofound. В анкетата са участвали 24 251 мениджъри и 6 860 служители в компании от страните от ЕС.

84% от мениджърите и 67% служителите се радват на „добър“ или „много добър“ работен климат, въпреки свиващите се пазари и излишъка в предлагането на работна ръка, се казва в доклада, представен на съвместна конференция на Председателството на Съвета на ЕС в Рига в началото на изминалата седмица.

Обучения, гъвкаво работно време и заплащане

Повечето позитивни тенденции се основават на допълнителните обучения, гъвкавото работно време, както и вариативните схеми на заплащане, правят извод представителите на Eurofound.
Голяма част от организациите предоставят платен отпуск за обучения (71%) или обучения в рамките на работния процес и работно място (73%) на поне на част от своите служители. Компаниите все повече разчитат на гъвкаво работно време или почасова работа: през 2013 г., 66% от организациите са предлагали гъвкаво работно време на служителите си, а 69% са имали поне един служител, работещ почасово. Почти две трети използват вариативни схеми на заплащане от един или друг вид, като в преобладаващия случай става въпрос за комбинация от такива. Голяма част от организациите разполагат и с разнообразни инструменти за въвличане на служителите си във взимането на решения.
Повече от половината от служителите (56%) отговарят, че могат да използват колкото искат от работното си време, за да изпълнят задълженията си, 32% са получили обучение, а 37% са имали достъп до външен съвет. Само 13 на сто от компаниите не предлагат никакви тренинги.

Пряка връзка между растежа и въвличането на служителите

Когато говорим за иновациите на работното място, по всичко изглежда, че съществува пряка връзка между растежа на компаниите и въвличането на служителите. По-добре представящите се организации са тези, които възприемат интерактивни и съвместни практики във взимането на решения с директно или индиректно участие на служителите.
Ставрула Деметриадес, старши програмен мениджър в Eurofound, дава пример с датската текстилна компания Kvadrat. „Те поискали от своите служители да предложат утопични идеи“ – разказва тя, цитирана от Euractiv. „Когато искаш да си конкурентен в света на текстила, трябва да бъдеш иновативен“. Мениджърите на компанията насърчават служителите да мислят извън рамката. Вместо да намали заплатите, Kvadrat сега произвежда хай-тек текстили за най-високия сегмент на дизайн и мебелните пазари, справяйки се по този начин с тежката азиатска конкуренция без да намалява заплатите на служителите си.
Въпреки това, постигането на печеливша за всички страни ситуация не е гарантирано, дори да са налице всички позитивни практики, казва Хуан Менендез-Валдес, директор на Eurofound. Той подчертава и важната роля на законодателите и социалните партньори в насърчаването на най-добрите практики на секторно ниво.

Връзка между представянето на организациите и благосъстоянието на работното място в различните държави в ЕС (източник: ECS 2013 – Management Questonarie). Eurofound

grafika

Свързани публикации