Хартиената кула или как се предизвикват комуникационни умения

Неделя сутрин. Последният ден от безплатния курс за Дизайн и разработка на мобилни приложения на Android започна с традиционна лекция за стартиращите разработчици на Борис Странджев от Musala Soft. Но в този ден на курсистите предстоеше да научат и нещо по-различно. С тях се срещнаха представители от екипа на JobTiger, Нели Малакова и Веселина Светичкова, за да проведат сесия за така ценните „меки умения”.

Android CourseSoft skills или Меки умения са тези умения, които ви помагат в работата, правят ви максимално полезен за екипа, в който работите и се научавате да комуникирате по-лесно с хората. Специалистите от JobTiger обсъдиха с курсистите кои от меките умения са важни за изграждане на добър ИТ екип, как да се справят с крайните срокове за изпълнение на задачи и как да подобрят уменията си за комуникация.

Как всъщност се случва всичко това на практика и кога разбирате дали се справяте, прилагайки на практика „меки умения“?

Точно тези умения бяха подложени на изпитание. За да разберат дали и до колко ги имат на практика, курсистите не трябваше да напишат мобилно приложение, а да използват хартия. Разделени в екипи по 5 човека, за 10 минути те трябваше да построят кула от хартия и тиксо, висока 2 метра. БЕЗ да имат право да си говорят!!!  Но това не беше единствената трудност. Преди старта имаха само няколко минути да обсъдят стратегията си за действие БЕЗ да пипат материалите. Така е и в реалния живот – не винаги на старта на един проект, разполагаме с ясна представа за всички детайли, нещата се променят в неочаквана посока и срокове.  Целта на упражнението бе да се предизвикат всички тези умения, обединени под името „меки“. След края на упражнението курсистите, заедно със специалистите от JobTiger анализираха решенията, които са взели и начинът им на работа през цялото време, за да могат да открият своите зони за подобрение и да ги развият в бъдеще.

Android Course 1

А как трябва един човек, тепърва стартиращ кариерата си, да се държи по време на интервю за работа?

Доста въпроси бяха неясни за младите хора. Един от тях бе каква е ролята на HR агенцията като посредник между тях и желаната компания работодател. Специалистите развенчаха мита, че кандидатстващият за работна позиция дължи такса на агенцията и им обясниха какви са предимствата да бъдат наети през такава. Освен това те дадоха и още ценни съвети за това как трябва кандидатът да се подготви преди интервю за работа, как да проучи компанията, в която кандидатства и как да се държи по време на самата среща. Дискутираха се и „горещите“ въпроси при търсене на работа за това каква заплата трябва да поиска кандидатът, как да изтъкне силните си страни пред компанията и как да убеди интервюиращия, че той е най-подходящият кандидат за конкретната позиция.

В края на сесията като че ли на никой не му се тръгваше и имаше останали още теми за дискутиране. Остава само да уговорим следващата среща.

Публикации от серията