HR Industry 2014 – Structogram

Някои от компаниите, които участваха тази година на традиционното изложение HR Industry, организирано от JobTiger, предлагат класически услуги (развиване на „меки“ умения), но подходът, използван от тях, е различен и твърде интересен. Такъв е и примерът със Structogram – франчайз на швейцарска обучителна система, която използва личностните качества на човека, за да постигне по-добри резултати от обученията.

Публикации от серията