HR Industry: „Структограм“ изследва генетичния код на личността

Павел Павлов представя системата за обучение на меки умения „Структограм„, показана на първото изложение HR Industry на 9 февруари т. г.

„Структограм“ е базирана на личностен модел за унаследените личностни характеристики и чрез самооценъчна скала човек може да разбере по какъв начин отделните части на мозъка доминират в индивидуалното му развитие, както и кои са типичните характеристики на хората, с които общува.

Предимството? Получавате умение да „оцветявате“ колеги, клиенти и партньори според преобладаващите за тях качества и да реагирате според ситуацията в работата и взаимоотношенията с тях.

 

 

 

 

 

Публикации от серията