Стоян Ганев от Телепол смята, че при подбор на хора компаниите трябва да предпочетат потенциала на кандидатите пред техническите им компетенции. Негови са и думите от заглавието