Според Христо Стоянов от Теси (вляво) цялата дейност по управление на човешките ресурси все още в голяма степен се определя от личността на HR мениджъра