Зоя Маврова от Act Logistics представи опита си със застрахователни продукти за служители