Ясмина Зейнилагич със своето произведение от восък