Въображението е в ход – от восъка излязоха най-различни форми и изображения