Вторият ден от уикенда беше посветен на дискусия за бъдещето на формата