Ролята на HR мениджърите през 2012

По време на традиционния зимен HR уикенд на JobTiger попитахме трима мениджъри „Човешки ресурси“ как виждат своята роля и отговорност в годините на криза и какви са прогнозите им за бъдещо развитие на HR функциите. Ето какво споделиха:

Стоян Ганев, „Телепол“:

„Понякога това, което говорим пред хората, които взимат решения, остава неразбираемо. Ролята на човешките ресурси не е да наложи своята лексика и правила, а да ги адаптира към тези на организацията“.

„Защо по време на растеж финансистите имат тригодишни бизнес планове, а по време на криза прилагат плаващ 6-месечен план, а ние (HR мениджърите) продължаваме да оценяваме персонал, да набираме и освобождаваме персонал по принципа, по който сме го правили в по-спокойни времена? Нашата задача е не да предпазим организацията си от кризата, а да направим така, че тя да преживее кризата.“

Христо Стоянов, TESY

Бяхме стигнали до световни стандарти в професията, докато кризата и стъпките, през които минаха екипите по човешки ресурси – съкращаване, намаляване на заплати – доведоха до засилване на оперативната работа. Това ще остане поне до есента на 2012, когато ще се разбере дали икономическата криза ще продължи“.

Маджиде Ахмедова, „Алкомет“

„Работата на човешките ресурси е да направят така, че целите и стратегиите на топ мениджмънта да са ясни, за да могат да бъдат постижими. Ролята на човешките ресурси е да бъдат партньор и говорител между стратега и всички останали изпълнители. Понякога говорим на различни езици, но ако има такъв посредник нещата се постигат и няма напрежение“

 

Публикации от серията