#HRInterview – HR Екип на Interoute Bulgaria

InterouteЗапознайте се с г-жа Мирела Николова, г-жа Мирела Съева и г-жа Ваяна Качакова, HR специалисти от екипа на Interoute Bulgaria. Те се съгласиха да отговорят на едни от най-любопитните HR въпроси в последно време, точно преди предстоящото осмо издание на специализирания кариерен форум „Дни на кариерата“ 2017, ИТ, Комуникации и Аутсорсинг.

 

  1. Може ли интервюто да бъде своеобразна реклама на работодателската марка? (Мирела Николова, Специалист Подбор на персонал)

По време на интервю, без значение дали е по телефона, на място или на събитие, като кариерен форум, името на компанията работодател е основна част от разговора. Ако кандидатът до този момент не познава компанията като такава и сферата, в която оперира, то това е възможност да разбере повече и да събере повече информация, която би споделил с приятели и познати. Без значение от изхода на интервюто, впечатлението, че именно този работодател съществува на пазара, вече е получено.

  1. Какви са 3-те най-големи „предупредителни знака”, които ако видите по време на интервю – значи кандидатът не е подходящ? (Мирела Николова, Специалист Подбор на персонал)

Моят опит до момента, а и този на колегите ми, сигурна съм, показва, че най-ясните сигнали за графата „неподходящ кандидат“ са по-скоро свързани с поведението по време на едно интервю. Като пример за това мога да посоча: нежеланието да изслушва въпросите докрай, разсеяност, липсата на ясна мотивация относно позицията и компанията.

Често кандидатите споделят, че търсенето на работа е по-скоро хаотичен процес за тях. Не са насочени към конкретна сфера, в която искат да доразвият уменията си или да получат нови. Търсенето на нова работа е изцяло продиктувано от това „да работят нещо“.

В същото време нерядко се случва одобрен кандидат да няма нужния опит, но представянето му и показаната мотивация да му спечелят работното място. Обикновено това са и кандидати, които бързо свикват със спецификите на позицията, въпреки че нямат опит в конкретната сфера.

  1. Кое е най-голямото предизвикателство в работата на всеки HR специалист? (Мирела Николова, Специалист Подбор на персонал)

Работата с хора сама по себе си е ежедневно предизвикателство, особено когато тя изисква свързването на умения и личност към конкретна позиция и екип. Най-голямото предизвикателство остава това да предложим на кандидатите не само работно място, което отговаря на опита им, но и правилния екип, в който те да се чувстват добре, да бъдат мотивирани и да желаят да останат дългосрочно.

  1. Как изглежда един работен ден във вашата компания? (Мирела Съева, Специалист Подбор на персонал)

Всеки ден в Интеруут е много интересен, различен и динамичен. Задължително денят започва с усмивка, добро настроение и топло кафе или чай в кухнята. След което всеки се отправя към работното място, където се планира денят и се започва работа. И в крайна сметка всеки ден завършва, както е започнал – с усмивка и удовлетвореност от добре свършената работа.

  1. С какво се отличава работната среда във вашата компания? (Мирела Съева, Специалист Подбор на персонал)

Офисът на компанията е уютен и топъл – въпреки че Интеруут е разположен на няколко етажа в „Мегапарк“. Колективът от колеги прави работната атмосфера по-приятна и кара времето да „лети“. Какво по-хубаво от това да не усещаш колко бързо минава времето на работа?

  1. Според Вас кои качества е важно да развиват младите ИТ специалисти, за да бъдат добре подготвени за пазара на труда? (Мирела Съева, Специалист Подбор на персонал)

ИТ пазарът в България се разраства с бързи темпове. Вече има толкова канали, от които може да се „черпят“ допълнително знания. За да бъдат подготвени, младите специалисти трябва да са добре информирани за настъпващите промени – постоянно да се интересуват от новостите и да са готови да учат още и още. И като последствие от тези промени – друго важно качество, което трябва да притежават младите специалисти – е адаптивност към пазара.

  1. С какво е привлекателна България? Какви са особеностите на нашия бизнес климат? (Ваяна Качакова, Старши Специалист Подбор на персонал)

България е привлекателна локация за инвестиции и за аутсорсинг с това, че има поле за развитие на нови бизнес инициативи, но и богат потенциал от ресурси, които да спомогнат за това.

Особеното на бизнес климата в страната е, че частният бизнес като явление е все още млад, прохождащ и от там динамичен.

Наблюдава се и реципрочност по отношение на възприемането на страната като привлекателна – колкото по-подходяща изглежда България като място за развитието на ИТ индустрия, толкова по-подходяща изглежда тя и като място за изграждане на кариера.

Динамиката на нашия бизнес климат има за резултат повече възможности за млади специалисти, и то възможности, които са гъвкави по отношение на изисквания за опит и квалификация.

  1. Каква е вашата лична философия като HR специалист/мениджър? (Ваяна Качакова, Старши Специалист Подбор на персонал)

Моята лична философия като Специалист подбор на персонал е, че трудовите взаимоотношения трябва да бъдат не просто юридически факт на полагане на труд в замяна на възнаграждение.

Трудовите взаимоотношения, като всички такива, трябва да бъдат резултат на постоянен процес на опознаване и напасване.

Започвайки от самото интервю през целия процес на взаимна работа, двете страни – работодател и служител, трябва да постоянно да си дават възможности да си „допаднат“ – служителите като демонстрират, че могат да бъдат ценен ресурс за компанията, компанията като дава възможности на служителите да разкриват потенциала си в атмосферата на достоен и смислен труд.

В един такъв процес HR специалистите биха били само мостът между двете страни, който улеснява и движи процесите на взаимно напасване и ги насочва към постигането на организационните цели.

Ако сте любопитни да се запознаете с възможностите за развитие в Interoute Bulgaria и още над 80 компании в секторите ИТ, комуникации и аутсорсинг, заповядайте на осмото издание на „Дни на кариерата“ 2017, ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. Кариерният форум ще се проведе в три академични града: 
София – 12 октомври в Интерпред – СТЦ София
Пловдив – 16 октомври – Пловдивски панаир – Конгресен център
Варна – 18 октомври – Swiss Bellhotel

Публикации от серията