#HRinterview: Ина Петрова, Мениджър „Подбор и развитие”, „Овергаз Мрежи” АД

#HRinterview: Ина Петрова, Мениджър „Подбор и развитие”, „Овергаз Мрежи” АД

В рубриката #HRinterview се срещаме с интересни събеседници – практикуващи HR специалисти от всички възможни подобласти на тази професионална сфера. Този път ви срещаме с Ина Петрова, Мениджър „Подбор и развитие”, „Овергаз Мрежи” АД, която се съгласи да отговори на нашите въпроси. Компанията ще участва на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2018. 

Какво най-много харесвате в работата си? 

Работата на специалиста по човешки ресурси е винаги много динамична и изпълнена с много контакти с хора. Това, което аз оценявам най-високо в нея, е възможността да създаваш условия за професионална реализация и високо качество на живот на хората около теб – да си полезен и да допринасяш за успешната реализация, както на колегите си, така и на компанията посредством най-ценния ѝ капитал – хората.

Трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?

Не бих казала, че има три въпроса, които се открояват като най-важни. Всяка позиция изисква провеждането на интервютата по различен начин – така че да се добие представа за личностните и професионални качества, които конкретната длъжност изисква. Това, което независимо от позицията е важно, е доколко човекът би паснал на екипа и компанията, каква е неговата мотивация за работа, както на позицията, за която кандидатства, така и в Овергаз. В този смисъл това са най-важните теми, които винаги обсъждаме с кандидатите по време на интервю.

Коя е най-добрата практика за задържане на служителите, която сте използвали? 

Няколко са основните фактори, от които всички ние имаме нужда, за да сме щастливи на работното си място – предизвикателна и значима работа, чувство за посока и постигане на успех, автономност, принадлежност и добри взаимоотношения. Много от тези фактори зависят от качествата на мениджърите, които задават визията и посоката на организацията, както и организационната среда в нея. Макар и на пръв поглед не директно, проектите за повишаване на квалификацията на мениджърите допринасят в голяма степен да се задържат най-добре представящите се служители. Обучението и коучингът на мениджърите е пряко свързан с тяхното умение да създават средата, в която хората да се чувстват ангажирани и мотивирани, а от там водят и до тяхното задържане.

Как ще убедите един млад човек, учил в чужбина, да се върне и да работи в България?

Самата аз съм учила в чужбина и бих се опитала да убедя младите хора, като използвам мотивите, които са върнали и мен в България. Тук много от услугите и дейностите, които на Запад са се развивали десетки години, все още прохождат. Има много възможности за развитие, както като експерт в специализирана област, така и в създаването на собствен бизнес. В България компаниите поетапно въвеждат всички модерни практики в бизнеса и условията за работа стават все по-благоприятни.

Ако в момента трябваше тепърва да изберете кариера, към коя професия бихте се насочили и защо? 

Харесвам работата си, но дигитализацията изисква от всички нас активно да развиваме технологичните си умения. Технологиите винаги са представлявали интерес за мен, но за щастие не мисля, че ще ми се наложи да сменя професията си, а по-скоро да надграждам знанията и уменията си, така че да отговарят на нуждите на съвременния свят и развитието, включително на сферата човешки ресурси.

Какви са очакванията ви за предстоящите Национални дни на кариерата? Какво ще предложите на кандидатите, които ще срещнете там?

Очаквам да се запознаем с много мотивирани млади хора, които са подготвени и имат желание за развитие, които активно и информирано търсят възможности за своята кариера. Ние от своя страна ще ги запознаем с възможностите за реализация в Овергаз – нашата лятна „Стажантска академия“ и разнообразните позиции и дейности, които нашият бранш предлага – от счетоводство и маркетинг до човешки ресурси и инженерство.

Свързани публикации