#HRinterview: Катя Ройчева и Силвия Максимова от Melexis

#HRinterview: Катя Ройчева и Силвия Максимова от Melexis

В рубриката #HRinterview се срещаме с интересни събеседници – практикуващи HR специалисти от всички възможни подобласти на тази професионална сфера. Този път ви срещаме с Катя Ройчева и Силвия Максимова – Специалисти подбор на персонал в Melexis. Компанията ще участва на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2018. 

Какво най-много харесвате в работата си?

Силвия: Работата в сферата на човешките ресурси е интересна по ред причини. Само част от тях са неповтарящото се ежедневие, запознанството с много и най-различни хора и разбира се разновидния фокус на професията – комуникация с колеги от всички нива и отдели, които ми помагат да разширя светогледа си и да се развивам като експерт.

Трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?

Катя: В Melexis прилагаме към всяко интервю и конкретен кандидат индивидуален подход. Нямаме списък от задължителни въпроси, които да задаваме на кандидатите. Целта ни по-скоро е да създадем ползотворна дискусия, в която да изясним основните отправни точки, а именно: каква е представата/очакванията на кандидата за конкретната позиция за която кандидатства?; каква е мотивацията му да кандидатства за ролята и на какво се дължи желанието му да стане част от екипа на Melexis? По време на интервюто очакваме кандидатът да задава въпроси – по зададените въпроси ясно личи кои са мотиваторите и важните за кандидата фактори, за да направи своя избор за работно място и позиция. От основно значение е и поведението, личностните характеристики на кандидата или както в компанията го наричаме Melexis ДНК – уважение, желание за работа в екип, отговорност към качеството на работата, грижа към клиента и умението да се наслаждава на това, което прави.

Коя е най-добрата практика за задържане на служителите, която сте използвали?

Катя: Когато откриеш подходящия специалист за определена позиция, когато има съвпадение между очаквания и ценности на кандидата от една страна и корпоративната култура от друга, то желанието за дългосрочно сътрудничество се случва естествено. В ценностите на компанията е заложено уважението към личността, в тази връзка предоставяме възможност за гъвкаво работно време, политика за работа от вкъщи, допълнителен годишен отпуск и възможност за повишаване на професионалната квалификация чрез посещаване на специализирани обучения. Организирали сме и различни клубове по интереси, в които всички служителите могат да се включат в зависимост от своите предпочитания – например: Туристически клуб, Клуб по авиомоделизъм, Melextreme клуб, Клуб по йога, както и различни спортове. Формулата, на която залагаме е съвсем проста – целта ни е всички колеги в компанията да се чувстват добре и да вършат своята работа с удоволствие.

Как ще убедите един млад човек, учил в чужбина, да се върне и да работи в България?

Силвия: Решението на всеки млад човек къде да търси своята реализация е индивидуално. Факт обаче е, че благодарение на динамиката на пазара, множеството чуждестранни инвестиции, нуждата от специалисти и предизвикателните проекти, полето на професионални възможности за развитие на младите специалисти се разширява всеки ден и дава безброй перспективи.

Какво по-хубаво от това да бъдеш активна част и главен двигател на този процес, да поемеш инициативата в свои ръце и едновременно с това да допринесеш за икономическото развитие на България?

Ако в момента трябваше тепърва да изберете кариера, към коя професия бихте се насочили и защо?

Катя: Ще избера отново професията, в която всеки нов ден носи нови преживявания, дава възможност на усъвършенстване на уменията за общуване с хората и предоставя свобода за изграждане на собствена стратегия за действие – а именно, специалист по подбор на човешки ресурси. Магията да срещнеш нуждите на компанията от специалист с  определен професионален профил и в същото време да предоставиш възможност за кариерно развитие на експерт на точното за него място – там, където би се чувствал вдъхновен и ще вижда резултата от своя труд, е моят извор на мотивация.

Какви са очакванията ви за предстоящите Национални дни на кариерата? Какво ще предложите на кандидатите, които ще срещнете там?

Силвия: Безспорно Национални дни на кариерата е един от най-големите кариерни форуми в страната и възможността да участваме в него е от голямо значение за Melexis, тъй като компанията предлага възможности за работа както за инженери в сферата на електрониката и телекомуникациите, така и за кадри в други направления като финанси, логистика и техническа поддръжка. Вярваме, че по време на дните ще срещнем мотивирани специалисти и наскоро дипломирали се студенти, на които да представим както отворените позиции в компанията, така и различните ни стажантски програми.

Свързани публикации