#HRinterview: Мая Василева-Данова, ЧР генералист – Фондация „За Нашите Деца“

#HRinterview: Мая Василева-Данова, ЧР генералист – Фондация „За Нашите Деца“

В рубриката #HRinterview се срещаме с интересни събеседници – практикуващи HR специалисти от всички възможни подобласти на тази професионална сфера. Този път ви срещаме с Мая Василева-Данова, ЧР генералист – Фондация „За Нашите Деца“, която се съгласи да отговори на нашите въпроси. Компанията ще участва на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2018. 

Какво най-много харесвате в работата си? 

Работата на ЧР генералистът е нещо повече от работа за мен. Тя компилира всичко, което съм искала да бъда. За мен до голяма степен това е хоби. Най-много ми харесва,  че работя с хора, с много хора и всеки един от тях е различен и уникален сам по себе си. Харесва ми, че винаги има нови предизвикателства, независимо от това, че вече имаш многогодишен опит и смяташ, че нищо не може да те изненада. Динамиката и разнообразието са част от твоя всекидневен живот, работейки като HR.

Трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?

Преди да отговоря на този въпрос искам да отбележа, че във Фондация „За Нашите Деца“ не използваме и не практикуваме напълно структурирани интервюта или да задаваме въпроси без контекст или без предварително да знаем какво целим и изследваме със съответния въпрос или въпроси. Всяко интервю, независимо от позицията се води индивидуално и протича спрямо интересите и на двете страни.

Все пак едни от най-често задаваните от мен въпроси са:

„Какви нестандартни решения взехте на предишното си работно място, за да разрешите даден проблем?“ Доколко се справя в трудна ситуации и какви начини търси и намира, за да успее.

„На коя длъжност в досегашния Ви професионален опит сте се чувствали добре и защо?“ Задавайки този въпрос проследявам в представянето на кандидата каква е мотивацията му, какви са интересите му, какви са движещите сили, които го карат да напредва в работата и да го мотивира. От избора на кандидата могат да се извлекат и изводи за обективност, реална преценка и кое е важно за него в професионален план. Този въпрос въвлича кандидата да разкаже за работата си в детайли, без хипотези и измислени ситуации. В този си разказ кандидатът е в зоната си на комфорт и това му дава свободата да разказва за своите интереси, желания и въвлеченост.

„Разкажете ми за Вашето детство в рамките на няколко минути?“ За мен, като ЧР е важно да разбера какво помни човека от този него период, а и е известно, че човекът формира и изгражда себе си в ранна възраст.

Коя е най-добрата практика за задържане на служителите, която сте използвали? 

Най-добрата практика за задържане на служители не може да се обобщи само в една. Ако една организация използва само един фактор, който смята за най-добра практика, би се провалила в задържането на служители. За мен това са комплекс от мерки. Ето и няколко от тях, които ние във Фондация „За Нашите Деца“ прилагаме:

– ясни системи, политики и процедури за формиране на възнагражденията, за атестиране на служители, за подбор и др.;

– разработена и прилагана въвеждаща програма;

– социална програма, с включени всички допълнителни възможности, които работодателят предоставя;

– индивидуална кариерна пътека;

– обучителна програма;

– овластяване на служители да могат да взимат сами важни решения;

– прилагане на процесният мениджмънт, като стил на управление.

Работейки във Фондация „За Нашите Деца“ съществува и още един мотивиращ фактор, който задържа служителите и това е работата за кауза, а именно предоставянето на професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Как ще убедите един млад човек, учил в чужбина, да се върне и да работи в България?

В практиката ми на HR все повече се срещам с хора, които са учили и завършили в чужбина и са се върнали в България. Истински се радвам от тази тенденция. Младите хора разбират, че България е страна, в която можеш да се развиваш, както и да бъдеш полезен, за да промениш наложените стереотипи. За да убедиш един млад човек да се върне в България, трябва да си абсолютно честен и обективен и да му представиш всички факти. Къде и как може да се реализира, какви са възможностите му за развитие и как би допринесъл с неговите знания и опит, за да се чувства като един от „строителите на съвременна България“.

Ако в момента трябваше тепърва да изберете кариера, към коя професия бихте се насочили и защо? 

Бих избрала отново да се развивам в сферата на човешкия капитал, защото за мен това е една от най-интересните и динамични професии. Интересна, защото работата с хора предполага различни подходи, а динамична защото всеки един работен ден е различен и понякога дори не знаеш какво точно да очакваш и какво те очаква!

Какви са очакванията ви за предстоящите Национални дни на кариерата? Какво ще предложите на кандидатите, които ще срещнете там?

Очакванията са ми тези национални дни на кариерата да са още един успешен форум, в който Фондация „За нашите деца“ да представи социалните услуги, които предлага, конкурентните предимства на една успешна неправителствена организация в България, както и свободните ни позиции, стажантската и доброволческа програма.

Свързани публикации