#HRInterview: Яна Папардова, Мениджър Човешки Ресурси, IT Hub Kaufland Service

121

Следващият участник в новата ни рубрика #HRInterview е г-жа Яна Папардова, Мениджър Човешки Ресурси IT Hub Kaufland Service. С вълнение ѝ зададохме нашите въпроси, които интересуват повечето HR специалисти в страната. Какво отговори г-жа Папардова, можете да разберете от интервюто, което успяхме да вземем от нея. А повече за възможностите за кариерно развитие в Кауфланд или другите 82 компании участници на „Дни на кариерата“ 2017, ИТ, Комуникации и Аутсорсинг, можете да научите на 12 октомври в София, 16 октомври в Пловдив или на 18 октомври във Варна, както и на сайта на събитието: http://it.careerdays.bg  

  1. Може ли интервюто да бъде своеобразна реклама на работодателската марка?

В интервюто двете страни  (кандидатът и работодателят) обменят информация, чрез която се опитват да представят себе си по най-добрия начин. Както кандидатът разказва за своя професионален опит, за своите интереси и желания, така и работодателят, в лицето на HR специалиста или ръководителя, рекламира компанията, като описва нейната работна култура, ценности, начина на поведение и целите, които гони.

Работодателската марка не е само как компанията изглежда в социалните медии, тя е това впечатление и представа, която кандидатът си е изградил, след като се е срещнал с представителите на компанията. Затова първата среща, тоест интервюто за работа, е толкова важно. Независимо дали резултатът ще бъде положителен за кандидата, тоест дали ще бъде направено предложение или не, кандидатът ще си тръгне, видял компанията през призмата на професионализма и отношението на интервюиращите. А подобно впечатление не може да бъде променено и с хиляда лозунга.

  1. Какви са 3-те най-големи „предупредителни знака”, които ако видите по време на интервю – значи кандидатът не е подходящ?

Не мисля, че има топ три знака. И до ден днешен се учудвам, че все още излизат начини по-които да ме изненадат някои кандидати за работа. И то не по приятен начин. Някои маркери обаче са много важни и бъдат ли засегнати няма как да бъдат подминати. Най-често те са свързани с фирмената култура и принципи и приетия бизнес етикет, както и с някои съвсем общочовешки разбирания.

Един такъв пример е ако представянето на кандидата и негото CV имат много разминавания. Това би породило съмнение за истинността на предоставената информация и от там и за цялостното отношение на човека към това да казва истината.

Неуважително и грубо отношение или говорене за 3-ти лица с подобно отношение, също e показател, че човекът не изповядва ценностите на фирмата, за която кандидатства.

  1. Кое е най-голямото предизвикателство в работата на всеки HR специалист?

Най-голямото предизвикателство е да успяваш винаги да работиш за интересите и на отделните индивиди, и на фирмата. В корпоративните среди тези два аспекта понякога се самоизключват и мисията на HR специалиста е да не престава да гради мост между тях.

  1. Как изглежда един работен ден във вашата компания?

Работата с IT специалисти далеч не е в тихата, тъмна стая, с огрени от светлината на мониторите лица, която повечето хора си представят. Работният ден е шумен, цветен, пълен с въпроси и посетители и бликащ от живот. Е разбира се, няма как да минем и без някой друг двубой на джага.

  1. С какво се отличава работната среда във вашата компания?

Не бих използвала думата отличава. Напротив, нашата работна среда е изградена от вече установени и потвърдени добри практики, „откраднала“ е печеливши модели на работа и поведение и е формирана така, че да бъде в полза на всички. Не винаги това да си оригинален, е най-доброто нещо, което можеш да направиш за служителите си. Затова и ние залагаме на светлина, уют и доверие и до момента тази стратегия не ни е подвела.

  1. Според Вас кои качества е важно да развиват младите ИТ специалисти, за да бъдат добре подготвени за пазара на труда?

Качествата, които трябва да развият, са например това да презентират по-добре своите умения и силни страни. Би било добре, ако се интересуват повече от пазара на труда, какви са тенденциите, какви са темповете на развитие на служителите. Да знаят, че не може да се издигнеш до позиция Старши специалист само с две години професионален опит. Очакванията им са често нереалистични и това им носи едно разочарование на прекалено ранен етап от професионалното им развитие.

  1. С какво е привлекателна България? Какви са особеностите на нашия бизнес климат?

В България започва да се наблюдава феномен подобен на „Самоосъществяващото се пророчество“. Страната вече е известна с наличието на много IT специалисти, което кара все повече младежи да се развиват в тази област с надеждата, че ще намерят реализация  и в крайна сметка да подпомагат циментирането на IT името на държавата.

В същото време, България е привлекателна страна за инвеститорите, защото имаме добре подготвени кадри. В сравнение с други страни възнагражденията не са толкова големи, тоест разходите за персонал могат да са значително по-ниски, докато качеството на услугата се запазва.

  1. Каква е вашата лична философия като HR специалист/мениджър?

Моята философия е точно обратната на един слоугън, който бях прочела преди време – “I work in Human Resources. I solve problems you don’t know you have, in ways you don’t understand.”

Аз вярвам в яснотата на задачите, в откровените разговори, в честата комуникация и в поставянето на ясни граници. Не винаги има перфектни решения, но когато те са направени с чистата умисъл за благото на служителите и компанията, какво по-хубаво от това?

Публикации от серията