Състезание „Хакатон“ за студенти от ХТМУ

Състезание „Хакатон“ за студенти от ХТМУ

Състезание „Хакатон“ за студентите  на Химикотехнологичен и металургичен университет ще се проведе на 31.10.23 г. в ХТМУ.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

За въпроси и записвания се свържете с екипа на JobTiger:

events@jobtiger.bg

+359 2 4918022

0884505609

Свързани публикации