И през 2020 средната заплата на мъжете в България е била по-висока от тази на жените. Как може да се намали разликата?

И през 2020 средната заплата на мъжете в България е била по-висока от тази на жените. Как може да се намали разликата?

Средно мъжете продължават да получават значително по-високо възнаграждение от жените.

Всяка година Zaplatomer.bg сравнява последните данни за заплатите на двата пола, като резултатите не са в полза на жените. Как заплащането на жените може да достигне това на мъжете?

Според данни на Zaplatomer.bg през 2020 г. общата (включително бонусите) месечна нетна заплата на мъжете е била 1966 лв. През същата година заплатата на жените е била 1438 лв. нетно, което означава разлика от 27%. Т.е. жените са получавали по 73 стотинки за всеки спечелен един лев от мъжете.

В статията ще прочетете:

  • Защо има разлика в заплащането между мъжете и жените?
  • В кои сектори в България тази разлика е била най-малка през изминалата година?
  • Как може да се намали разликата във възнагражденията?

Защо жените не печелят колкото мъжете?

Вероятно защото жените са заети в по-нископлатени сектори, прекъсват кариерата си заради семейството и по-рядко заемат мениджърски позиции. Трябва да се прави разлика между дискриминация в заплащането, т.е. дали двама служителя на една и съща позиция и с една и съща квалификация получават различна сума, и неравенство във възнагражденията. Последното по-скоро се определя от индивидуалните решения, културни и социални обстоятелства, както и семейната среда и стереотипите по отношение на половете.

Разликата в заплащането може да се влияе от избора на образование, вида работа и заетост и допълнителното обучение. Например често жените преобладават в области като образование и администрация, докато мъжете в строителство и информационни технологии. Според статистическите данни, на това се дължат около 30% от общата разлика в заплащането между половете.

Непосредствено след завършване на образованието разликите в заплащането между мъжете и жените са минимални. Разминаване обикновено се появява, когато жените излязат в отпуск по майчинство. Прекъсването на кариерата влияе на увеличението на заплатата при жените и по-трудно се преодолява. След връщане на работа те предпочитат повече гъвкавост в полза на семейството пред по-високото възнаграждение. В Европейския съюз 32% от жените работят на непълно работно време в сравнение с 8% от мъжете.

Заплатите на мъжете и жените в България

През 2020 г. по данни на Zaplatomer.bg разликата между средните заплати на мъжете и жените е била 27%. Все още има много сектори, доминирани от мъже, но започват да се появяват и изключения, при които заплатите на жените са малко по-високи или почти еднакви с тези на мъжете. През изминалата година жените са получавали повече в области като Транспорт, спедиция и логистика и Управление на водите. Минимална е била разликата в заплащането между половете в Сигурност и защита, Телекомуникации, Електротехника и енергетика, Маркетинг и реклама. Най-високо са били платени жените в Информационни технологии, Фармацевтична промишленост, Човешки ресурси и Маркетинг, реклама и ПР.

Tablica5

Как да се постигне промяна?

Въпреки че днес разликите в заплащането между мъжете и жените са все още големи, има и промени, които имат положителен ефект върху финансовото състояние на жените. Освен това жените могат да предприемат някои индивидуални стъпки, за да бъдат по-успешни на пазара на труда.

1. Кариерата започва с образованието

Не всеки харесва математика или компютърни науки – предмети, благодарение на които бъдещата ви заплата може да бъде по-висока. Затова когато се избира университет, трябва да се взима предвид и бъдещата кариера. Една от основните причини за разликата в заплащането между мъжете и жените е, че жените често избират професии с по-нисък доход, независимо от това кои предмети предпочитат в училище.

2. Повече мъже в отпуск за отглеждане на дете

Тенденцията мъжете да ползват отпуск за отглеждане на деца е популярна в последните години не само по света, но и в България. По този начин на жените се дава възможност да продължат кариерата си или поне да намалят времето, през което са извън пазара на труда.

3. Гъвкаво работно време

Съществува схващането, че жената избира между работата и семейството, което на практика не е вярно. Жените биха могли да работят на непълно работно време, докато се грижат за дете, ако работодателят създава за тях гъвкави условия. Гъвкавото работно време и условия на труд създават възможности за майки с малки деца, които имат интерес да продължат кариерното си развитие.

4. Повече увереност

Когато се говори за неравенство в заплащането между мъже и жени, в повечето случаи става въпрос за това, че жените не вярват достатъчно в себе си. На интервю за работа жените имат склонност да искат по-ниско възнаграждение от техните колеги мъже със същия опит. Според анализ на Paylab.com тази разлика е около 15%. Жените по-рядко усъвършенстват уменията си за преговаряне, които са основна предпоставка за напредък в кариерата. Мъжете използват уменията си за преговаряне по-често и са по-склонни да искат увеличение на възнаграждението. Дали става дума за интервю за работа, край на изпитателния период, финал на успешен проект, промяна на длъжностната характеристика или повишение, винаги има възможност да договорите промяна във възнаграждението.

 

Zaplatomer.bg

5. Взаимна подкрепа

Положителните професионални примери на жени, които се усъвършенстват или придобиват нов опит, също могат да променят пазара на труда в тяхна полза и да повлияят на бъдещите поколения. През 2017 г. средно само 28% от жените са заемали мениджърски позиции. Например менторство на току-що завършили специалисти или кариерно израстване на жени, които създават промяна дори в преобладаващо мъжка среда.

Свързани публикации