IHR: „Investors in People“ представлява гъвкавата рамка, която проектира бъдещето на най-успешните организации

Спонсорирана публикация

Стандартът Investors in People е създаден през 1991 г. и вече 25 години представлява гъвкавата рамка, която проектира бъдещето на най-успешните организации. Разговаряхме с г-жа Невена Цачева, Управляващ партньор на IHR, която разказа повече за стандарта.

„През 2015 г. е създадена рамката от шесто поколение. (Тя ще бъде представена на специално събитие в резиденцията на посланика на Великобритания в България на 6 октомври 2016 г.) Целта на събитието е да бъдат показани най-съвременните принципи на този световно признат стандарт за управление на хора. Ще бъдат демонстрирани принципите и практиките на най-успешните организации в света и ще бъде показано как Investors in People прави компаниите успешни и устойчиви във времето. Стандартът работи с 9 основни индикатора, а в сърцевината му стои амбицията на организацията. Целта не е да бъдат предписани практики, процеси и процедури, като той се базира на най-новите изследвания – върху вдъхновяващото лидерство, върху реализацията на организационните ценности и поведение и т.н.

Най-успешните организации в света са достигнали до извода, че признание и възнаграждение за високо ниво на изпълнение не се свързват само с финансовите стимули и социалните придобивки, а идват с идентифициране на уникалните различия на хората във всяка организация.

Новата рамка от шесто поколение се фокусира в проектиране на бъдещи компетенции, които трябват на организацията, за да постигне своята визия. Визията звучи абстрактно, но тя се реализира от всеки един член на екипа. Стандартът, от своя страна, позволява на организациите да повишат печалбите си, да намалят текучеството, да повишат удовлетвореността на служителите и да развият бизнеса си.“

Свързани публикации