Защо да се включим в Младежка академия за кариера като партньор?

Защо да се включим в Младежка академия за кариера като партньор?

Поколението Z навлиза на трудовия пазар и скоро ще представлява значителна част от него. По време на този процес обаче възникват предизвикателства за бизнеса, които, макар и да са очевидни за някои, може да останат незабелязани за неопитния наблюдател. 

За работодателите е важно да привличат и наемат талантливи специалисти, които понякога не разполагат с достатъчно умения, за да се развиват успешно кариерно. Младежка академия за кариера (МАК) има за цел да скъси дистанцията между образованието и бизнеса като предостави на младите хора ценни умения, с които да се представят по-добре в търсенето и намирането на кариерни възможности.  

Въпреки че същите тези млади хора са навигатори в света на цифровите технологии, има съществени опасения за техните липсващи меки умения. В страстта си към екраните и виртуалния свят, те често се сблъскват със затруднения в областта на междуличностните отношения, комуникацията, сътрудничеството и често изостават в развитието на емоционалната си интелигентност. 

Младежите, които тепърва се сблъскват с пазара на труда, очакват високи възнаграждения още в началото, нетърпеливи са за бързи резултати и се надяват на светкавично развитие на кариерата, но реалността е съвсем различна. А това, което предлагат работодателите, е разумно, но трябва да бъде преведено на техния език. Младите хора очакват да им бъдат предложени обучения, които да им дадат реални и практически знания, искат честна игра, но също така не си дават сметка, че имат огромна нужда да работят върху комуникационните си умения. Защото на поколението, загледано в телефона си, му е трудно общуването на живо.  

Въпреки тези предизвикателства, съществуват редица начини, по които поколението Z може да усвои липсващите меки умения. Образователните институции, работодателите и обществото като цяло могат да играят ключова роля в този процес. 

Именно тук Младежка академия за кариера (МАК) като инициатива на JobTiger, ISIC и Фондация на бизнеса за образованието се стреми да подпомогне както работодателите, така и младите хора. 

МАК е обучителна програма, предоставяща курсове за придобиване на най-ценните кариерни умения, които трябва да притежават младите хора в наши дни. Посредством обучителни курсове и менторство от водещи компании в България, студенти и младежи имат възможността да придобият и надградят редица умения за успешно кариерно развитие. След завършване на МАК участниците са няколко крачки напред в собственото си развитие и развитието на кариерата си – вече са обучени кадри, надградили себе си и развили умения, които отнемат години професионален опит и често остават недостижими за голяма част от представителите на новото поколение. 

Ако сте работодател и се чудите дали да се включите като партньор на МАК, ето няколко причини защо е добре да го направите: 

  • С включването си като партньор в Младежка академия за кариера си осигурявате достъп до базата данни от всички участници, преминали обученията.
  • Получавате допълнителна разгласа за работодателската си марка и се заявявате като отговорен и ангажиран с развитието на младото поколение работодател. 
  • Можете да изпращате конкретни работни позиции до преминалите обученията. 
  • Можете да добавите собствено обучение към програмата, което да подготви участниците директно за работа в компанията. 
  • Можете да излъчите служител от компанията, който в ролята на ментор, да работи с включилите се в обучението. 
  • Можете да получите възможност да включите служители от компанията в обучение за ментори, специално създадено за работа с младежи. 

След стартирането си преди по-малко от месец МАК се радва на огромен интерес от студенти и млади хора в страната. Близо 200 души вече се регистрираха в програмата и преминават през обученията за кариерни умения.   

Създаването на баланс между технологични и меки умения е ключът към успешното развитие на поколението Z. Това ще им позволи не само да се интегрират по-ефективно в обществото и работната среда, но и да постигнат балансиран и удовлетворяващ живот. 

МАК не само свързва поколението Z с пазара на труда, но и дава на младите хора шанса да придобият важните и липсващи им умения за заетост, така че те не само по-бързо да се адаптират в компаниите, където започнат работа, но и да са много по-успешни. 

Ако компанията ви има интерес да се включи като партньор в програмата, свържете се с екипа на JobTiger.  

Разгледайте спонсорските пакети тук

За въпроси оставаме с удоволствие на ваше разположение: 

e-mail: yca@jobtiger.bg 

тел.: +359 882 406 773 
+359 884 070 906 
+359 882 364 456 
+359 884 505 609 

Свързани публикации