Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2013 предстои

Международната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2013 ще предложи на участниците  двойно по-голяма програма с нови възможности за интеракция с аудиторията. Тази година събитието включва 3 паралелни трака. На ISTA 2013 ще участват чуждестранни лектори от САЩ, Израел и Индия, които допълват усилията на българските експерти от общността по представянето на актуалните технологии и инструменти при разработката и автоматичното тестване на софтуерни продукти и системи.

Един от важните акценти се фокусира именно върху темата за автоматизацията на тестовете и непрекъснатото усъвършенстване на процесите по разработка и внедряване на софтуерни продукти и системи или т.нар. Continuous Delivery. На тази тема е посветен  авторски разработен формат, в който участие на голямата сцена едновременно ще вземат експерти от VMware, SAP, Software AG и HP.

Останалите лекции в конферентната програма включват широк кръг от интересни теми, сред които: автоматизирано тестване на отделни фрагменти с програмен код и инструменти за постигане на близо 100 процента покритие на този код; начини за автоматизиране на самите резултати от автоматизираното тестване; автоматизирано тестване на мобилни приложения за Android; автоматична проверка на нивото на сигурност и защита на мрежа, в която работят клиентски приложения – вероятни точки за пробив; разработка на високопроизводителни аналитични решения; едновременно тестване за множество платформи с Cucumber и много други.

Публикации от серията