JobTiger дава стипендия за TUV Рrogram for Tourism in Bulgaria

JobTiger и TUV Austria Academie обявяват конкурс за  една пълна стипендия към TUV Рrogram for Tourism in Bulgaria. Програмата  е разработена от екип международни експерти в сферата на Туризма. Референти в проекта са чуждестранни и български специалисти, които познават добрите практики в сектора. Изучава се качеството на туристическото обслужване, управление на търсене и предлагане, както и иновациите в бранша. Курсът е с продължителност десет дни с интензивно обучение. Участниците имат възможност при посещение на два допълнителни модула от TUV Austria Мениджмънт Програма и защита на бизнес план или продукт в сферата на Туризма да получат и Business Manager Certificate ISO 17024.

За кого е предназначена програмата?

Програмата е предназначена за млади и амбициозни хора, работещи и развиващи се в тази сфера. Сертификатът, който предоставя TUV Academie ще спомогне за повишаване на вашият ценз и знания в този сектор.

Критерии за участие:

  1. Средно образование.
  2. Опит в сферата на туристическото обслужване, минимум една година.
  3. Оценката върху темата зададена към стипендията.

Кандидатстване:

  1. Автобиография
  2.  Кратко есе на тема – „Мястото на българският туризъм в Европа“ (дължина на есето – не повече от 2 страници word формат на шрифт 12)

 Срокове:

Документи за програмата се приемат до 12.09.2013г. на имейл tourism@jobtiger.bg

До 13.09.2013г.  ще бъдат уведомени кандидатите, които ще бъдат включени във финалния подбор.

Финалът ще се проведе на 15.09.2013 в София и ще включва – групова дискусия и личностни интервюта .

Повече информация за програмата може да намерите тук.

Публикации от серията