JobTiger и ICT Media стартират проучване за топ IT работодателите в България

JobTiger и ICT Media обявяват началото на първото по рода си в България мащабно проучване „Топ ICT работодател“ 2012.

Проучването ще определи водещите работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии, развиващи дейност в България, на база на специално разработена методология за предпочитан работодател, изготвена от HR одит фирмата Audit Advice Associates. Проектът ще очертае и водещите тенденции, проблеми и постижения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси в този сектор и ще определи области, в които мениджърите биха могли да подобрят ефективността на човешкия капитал и като цяло – на управляваните от тях организации.

IT браншът е избран  заради факта, че IT работодателите предлагат на служителите си едни от най-добрите условия за работа, продуктите и услугите на компаниите от тази сфера са популярни и търсени в публичния и частния сектор, а и въпреки кризата този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти.

Съпоставяйки само компании от една и съща сфера, проучването ще покаже реални резултати за ангажираността на заетите в ИКТ сектора и ще очертае тенденциите и добрите практики в управлението на човешките ресурси в бранша.

Кой може да участва?

За да се включите в проучването, в компанията ви трябва да са наети минимум 50 служители на пълно работно време и основната ви дейност да попада  в една от изброените категории :

– Аутсорсинг на ИТ услуги и продукти

– Дистрибуция на ИТ услуги и продукти

– ИТ услуги

– Продажбa на ИТ услуги и продукти към крайни клиенти

– Производство и асемблиране на хардуер

– Развойна дейност – софтуер

– Системни интегратори

– Телекомуникации

Всички компании с по-малко от 50 служители могат да участват в проучването, но няма да бъдат включени в официалната класация.

Участието в проучването е напълно безплатно, а крайният срок за записване за участие е 18 юни. До 18 юли се попълват въпросниците, а на 10 октомври ще бъдат обявени най-добрите IT работодатели в България.

Всичко за проучването ще намерите на сайта на ICT работодател 2012.

Публикации от серията