Николай Недялков от Probook и Светлозар Петров, JobTiger, представят новите интегрирани услуги на двете платформи