Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” беше представен на Международния ден на младежта на 12 август