В прекрасния и прохладен следобед се срещнахме с много млади хора, на които представихме проекта и възможността да стартират кариерата си със стаж в държавната администрация