Не по-малък интерес към стажовете проявиха и родителите на студентите, които искаха да получат повече информация за реалната полза от едномесечните стажове