Повече информация за стажантската програма и как да кандидатствате можете да намерите на www.jobtiger.bg/staj. Крайният срок е 20 август.