JobTiger се сертифицира с международното признание „Working with Investors in People“

Investors in People е международно признат стандарт, създаден през 1991 г. във Великобритания, който днес е утвърден в 78 държави.

Стандартът подпомага организациите да постигнат своите цели и винаги осигурява допълнително пространство, за по-нататъшно развитие на компанията. В България, Investors in People е възприет от разнообразни по размер компании от различни сектори: IT, ютилити, логистика и т.н. Всички те посочват, че чрез стандарта са постигнали по-висока ангажираност на служителите, подобрени вътрешни и външни комуникации и, най-важното, по-добри резултати от отделните служители, екипите и организацията като цяло.

От този месец и JobTiger е част от компаниите, сертифицирани с международното признание „Working with Investors in People“.

Working with Investors in People Certificate - JobTiger

Публикации от серията