JobTiger.tv: HR пазар

Какво се случи през седмицата

От света

Британските младежи, които напуснат училище без да имат осигурена работа, ще трябва да работят три месеца на пълно работно време без заплащане. Работа ще им бъде осигурена в благотворителни организации и социални служби. Това е новият план, съобщен от правителството. Безплатно полаганият труд е своеобразна компенсация за 56-паундовите помощи, които те получават всяка седмица, докато си търсят работа.

***

Олимпийските игри в Лондон, които наскоро завършиха, са повишили духа на служителите във Великобритания, твърди ново проучване. Четири от всеки десет фирми са разрешили на служителите си да следят спортното мероприятие в офиса. Седем от десет мениджъри пък споделят, че екипът се е сплотил покрай съвместното гледане на Олимпиадата, а 37% от хората са заявили, че сега се чувстват по-продуктивни.

България

Комисията по помилването при президента започва през септември 2012 година прием на стажанти в първата в страната стажантска програма в областта на помилването и свързаните с него професионални и научни области. Това съобщи пресслужбата при президенството. Програмата предоставя възможност на студенти по право и публична администрация в рамките на 140 часа за срок от три месеца да участват в пряко в изследователски дейности и в управлението на дейността на Комисията по помилването (КП).

Стажантската програма на КП има за цел да повиши професионалната подготовка и да предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и публична администрация в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

Студентите ще могат да участват в провеждането на сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, организиране на конференции и публични обсъждания и други.

Процедурата и сроковете за кандидатстване за стаж по програмата на КП и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на Администрацията на президента.

***

Приключи класирането по документи на кандидатите за стаж в държавната администрация

Кандидатите избираха между  899 отворени стажантски позиции, в 189 административни структури на държавната администрация, в 111 населени места.
Следващата стъпка включва провеждане на  интервюта в структурите на държавната администрация, за които  студентите са кандидатствали. За всяка позиция във всяка административна структура се класират първите 20 кандидата, които са получили най-добри резултати от теста. Интервютата ще се  проведат в периода 27 август до 5 септември 2012 година.

На адрес Jobtiger.bg/staj/ ще откриете подробен списък с предстоящите интервюта.

***

Работодатели от цялата страна обявиха 11 133 нови работни места по схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За по-малко от месец след стартирането на схемата заявените работни места са с 2 133 повече от планираните 9 000. От тях 7 169 са от общини, общински предприятия и структури на държавната администрация и 3 964 – от работодатели от реалния сектор. Бизнесът е заявил 35.6% от общия брой работни места.

В периода от 23.07.2012 г. до 14.08.2012 г. приоритетно се приемаха заявки само от бедстващите общини и от тези с високо равнище на безработица. От пострадалите при бедствия общини най-голям брой работни места са заявили работодатели в община Перник – 133, и в община Хасково – 168.

Останалите работни места са постъпили от работодатели на територията на 150 общини в страната. Продължава приемането на заявки в бюрата по труда.

Бюджетът на схемата „Подкрепа за заетост” е 80 млн. лв. Тя ще се реализира за периода 2012-2014 г. С реализацията на схемата се предвижда 10 000 безработни лица да получат посреднически услуги, от тях 9 000 – да бъдат включени в обучение и заетост.

Очаква се 30% от наетите по програмата лица да запазят работното си място след приключване на проекта.

От JobTiger.tv

Новини

Гласуването в „Човекът, който ме вдъхновява“ продължава с нови 34 личности

Форбс обяви 100-те най-влиятелни жени в света

Професионалист

Какво ви мотивира да работите?

От Blog.JobTiger.bg

5 неща, които търсят работодателите

Как да действаме между старата и новата работа

Публикации от серията