Как да промотираме правилните хора от екипа?

Как да промотираме правилните хора от екипа?

Подобни „гледки“ сме виждали почти всички. Наш колега се справя отлично с работата, надскача очакванията на мениджърите и твори качествени продукти (или услуги). Шефовете забелязват това и след време повишават служителя на ръководна позиция.

После всичко се срутва. Оказва се, че повишеният колега е пълна катастрофа като лидер. Пропускат се срокове, качеството на работа е ниско, а останалите служители са нещастни. Промотираният колега е изглеждал като сигурен мениджърски „материал“, само за да демонстрира по-късно пълна липса на лидерски качества.

Как и защо се случват подобни неприятности? Защо от някои хора излизат добри мениджъри, а други се провалят с гръм, веднага, щом бъдат издигнати?

Общовалидна формула за справяне с важния избор кого да промотираме няма.

Тази тема, като част от голямата картина за ангажираността на персонала, ще бъде и една от дискутираните по време на събитието HR weekend на 23-24 юни в гр. Вършец. 

Тук ще опитаме да изброим няколко стъпки, които според HR специалистa Tonya Fountain, са от значение за правилното промотиране на служители.

Целият процес започва много преди всяко повишение и включва определени действия, които ще ви предпазят от поредния мениджърски кошмар.

Създайте и представете цялостна пътека за кариерно развитие

Някои служители се стремят към мениджърски позиции, докато други са щастливи просто да си изпълняват задълженията. Като създадете ясна кариерна пътека, ще можете да установите кои колеги желаят да се превърнат в лидери. Пък и „изкачването“ по кариерната стълбица ще ви демонстрира кои от хората имат потенциала да се превърнат в лидери и мениджъри. И се постарайте да включите в кариерната пътека следните елементи:

  • Обучения;
  • Менторски програми;
  • Ясна кариерна пътека с дефинирани правила за изкачване на всяко следващо стъпало.

Така ще имате базисния инструментариум, който да ви посочи кои служители ще потеглят на това „пътешествие“, пък и ще ви помогне да видите как се справят по пътя те.

Насърчавайте малките лидерски прояви

Хората не се превръщат в страхотни лидери изведнъж – в момента, в който ги повишат. За жалост, новата титла не носи нови лидерски умения със себе си.  Затова, значително по-разумно е ръководството да насърчава малки лидерски жестове и прояви. Така хората се научават на лидерство „в движение“ и после се справят по-добре, когато бъдат повишени.

Първоначалните лидерски прояви могат да се проявят в различни ситуации. Например:

  • Позволете на служител да води някоя оперативка.
  • Изпратете служител като ваш представител на относително важна среща.
  • Поверете на служител по-крупна задача и му позволете да измисли начин как да се справи с нея.
  • Позволете на служител да делегира задачи.

Лидерските задачи не са задължително особено мащабни или трудни, но позволяват на хората да се развиват в тази посока.

Насърчавайте постоянното учене

Най-добрите лидери са тези, които знаят как да учат. Лидерите постоянно се сблъскват с нови проблеми, които изискват специфично мислене и креативност. Именно затова, тези хора трябва или да знаят отговорите или как да ги открият. Има хиляди ситуации, за които няма ясно разписани правила и процедури. В тези моменти способността за учене е от критично значение.

Ръководители, които насърчават среда отворена към ученето, ще имат по-голям успех в откриването на правилните кадри с потенциал за лидери. Подобна среда създава своеобразно професионално любопитство, желание за задаване на въпроси и търсене на по-добри решения. Освен това, тя позволява на хората да откриват най-добрия начин за постигане на конкретни цели, вместо да ги натиква в стари и утвърдени работни пътеки.

Оценявайте стратегии за управление на времето

Уменията за управление на времето са от ключово значение за добрите мениджъри. Без такива, редица проекти няма да бъдат завършени навреме, проектите ще стават все по-хаотични, а останалите служители няма да могат да си изпълнят навреме задачите.

Лидерите следва постоянно да окуражават служителите да използват различни техники за управление на времето.

Една от тайните на успешното управление на времето, например, е делегирането на задачи. Дори и един служител да може да свърши всичко сам, той трябва да е в състояние да делегира успешно задачи и на своите колеги. Така даденият човек има повече време за повече работа. Служител, който не може да делегира, няма да стане успешен лидер.

Създайте у служителите чувство за собственост

Служителите извършват задачи. Лидерите „притежават“ задачите, процесите и проектите. „Отглеждането“ на успешни мениджъри в компанията означава на служителите да се създаде чувство за собственост. Не е достатъчно, ако те просто си вършат работата. Вместо това, те трябва да чувстват собствената си отговорност за извършената от тях работа и за крайните резултати.

Как лидерите правят всичко това? Няколко възможности са:

  • Вместо да ги микроменажирате, позволете на служителите да открият най-добрия начин за постигане на изискваните резултати.
  • Създайте система от определени ключови етапи за специфичните задачи и проекти. След това изискайте служителите да постигат конкретните ключови етапи в конкретна и предварително зададена времева рамка.
  • Дръжте служителите отговорни не само за свършването на работата. Направете същевременно качеството на резултатите тяхна отговорност.

Развивайте комуникационните умения

Служители със слаби комуникационни умения стават лоши лидери. Изграждането на успешни лидери преминава през етапа, в който им помагате да станат по-добри комуникатори.

Няма единствен правилен подход по въпроса. Но си струва да въвличате екипа възможно най-често в комуникация от различен порядък – писмена и устна. Ако пък имате вътрешнофирмен жаргон, говорете си с негова помощ. Това отпуска хората и им помага да станат по-добри в общуването. Оперативките също могат да бъдат от полза, ако повече хора се включват в решаването на поставените проблеми.

Дайте им възможност да се борят

Ако един шеф винаги се намесва и не оставя на служителите сами да се борят с дадени проблеми, то той им спира растежа и им пречи да научат важни умения, свързани с решаването на проблеми. Освен това, те стават по този начин по-отпуснати и у тях се заражда вярата, че могат да разчитат винаги на помощ и спасение. А това ще е голяма спънка, ако те искат да станат лидери и мениджъри.  Лидерите трябва сами да се справят със задачите, поне що се отнася до намирането на решения.

Този подход първоначално може да забави и затрудни работните процеси, но с времето, той ще помогне на някои хора да си изградят добри лидерски умения.

Покажете им цялостната картина

Служителите имат склонност да се фокусират върху задачите за решаване, докато истинските лидери разбират и виждат цялостната картина. Един прост начин да подпомогнете лидерското израстване е като покажете на хората тази картина.

Разкажете им как работата им се отнася към дългосрочните цели в отдела и в компанията като цяло. Помогнете им да осъзнаят, че техните успехи са част от успехите на цялата компания. Говорете им ясно за цялостния бизнес и ги дръжте осведомени за целите на фирмата – накъде вървим, какво правим, какво очакваме.

Повечето хора виждат само личните си задачи. Показвайки им голямата картина, вие ги подготвяте за мениджърски позиции.

Всичко казано дотук не е точна рецепта за успех. Въпреки всички усилия, ще се случва да издигате неправилните хора.

Но ако следвате тези препоръки, поне ще сте направили максималното за да предотвратите мениджърски катастрофи. Затова, не допускайте, че някой е добър лидер – научете го на това.

Темата за задържането на кадри ще обсъдим в детайли по време на HR Weekend на 23 юни в Spa Hotel Sunny Garden, гр. Вършец. Регистрацията за участие е все още отворена. Не пропускайте да се присъедините към над 50 HR специалисти с опит, които ще споделят добрите си практики. Очакваме Ви!

Свързани публикации