Как да развием младежкото предприемачество?

„В България проблем е не толкова липсата на предприемачески  дух у младите хора, а липсата на поле за реализиране на предприемачеството“

„Не е достатъчна подкрепата за младежкото предприемачество от страна на институциите. Липсват и ранно кариерно ориентиране и практически опит.“

„Младежите, които искат да започнат да се развиват като предприемачи, още в самото начало се сблъскват с въпроса какъв да бъде бизнесът, който да захванат. Липса на информация, управленски и счетоводен опит, както и липсата на финансов ресурс са едни от най-тежките проблеми, с които се сблъскваме още в началото на каквото и да е собствено начинание. Държавата не прави нищо за развитието на младежкото предприемачество, а би трябвало да е по-активна в диалога с младите предприемачи на България“.

 

Как може да се промени средата за предприемачество, кои са идеите, които могат да бъдат реализирани и как да намерим финансиране за тях са темите, които професионалисти с управленски и предприемачески опит ще обсъждат с представители на младежки организации на форум за предприемачеството във Варна. Дебатите, организирани от Националния младежки форум и JobTiger, ще се проведат на 5 юли като част от традиционния младежки фестивал FUNCITY.

Какво очакват младежите от дискусията?

„Тези срещи са за най-вече за споделяне на опит и за осъществяване на контакти. Така че това, което очаквам да получа зависи изцяло от мен. Очаквам да видя мотивирани млади хора, които вярват, че могат да променят света и съвети от хора, които вече са го променили. На тази среща очаквам вдъхновяващи разкази…“

„Надявам се да открия отговори на въпросите – как да избера идея? Как да я реализирам с минимални средства? И да обменя опит с други представители на младежки организации.“

„Да се провокира в младите хора потенциала, които те притежават и той да бъде приложен на практика“.

Лекторите 

Дискусията ще бъде водена от трима мениджъри с богат професионален опит.

Костадин Петков е президент на Фондация „Център за икономически стратегии и конкурентноспособонст“ към Софийския университет и Harvard Business School, както и директор на активите на Феста Холдинг. В началото на кариерата си се занимава със строителство на мостове, по-късно работи за развитието на мрежата на Шел в България, става старши мениджър в Българо-американския инвестиционен фонд и участва в създаването на няколко банки. Баскетболът му е страст – създава баскетболен клуб, в който деца ще се обучават чрез спорт да работят в екип. На националната среща за предприемачество ще говори на тема „Предприемачество и среда“.

„Заедно с колегите от Центъра за икономически стратегии смятаме да създадем широкообхватна система на повишаване на образованието в България, за да могат хората, завършващи в България, да бъдат конкурентноспособни като образование и като престиж на тези, които завършват другите университети.

Всеки, който започва да живее в този социален свят, трябва да се отвори за света. Интровертността като част от нашата народопсихология, не ни носи успехи, особено в бизнеса и предприемачеството. Човек трябва да се срещне с хора, които могат да му помогнат, и респективно той да им помогне на тях, за да може да се реализират идеите.

Всички насоки, в които работя, са свързани с основополагащи принципи на бизнеса – да се работи в екип, да бъдеш честен към партньорите си, да имате общи цели и взаимно да се допълвате.“

 

 

Тодор Брешков е управляващ партньор на LAUNCHub, фонд за ceed & acceleration инвестиции на млади компании по програма JEREMIE. Кариерният му път е свързан с финанси и инвестиции. Около 10 години управлява една от най-големите брокерски компании в България – Първа финансова брокерска къща. Бил е член на Съвета на директорите на Българска фондова борса и на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка. През последните години създава и управлява един от най-големите real estate фондове – Фонд за недвижими имоти „България“. На националната среща за предприемачество ще говори на тема „Предприемачество и възможности за финансиране“.

„Не смятам, че българите сме по-непредприемчиви или по-предприемчиви от останалите хора и нации. Просто трябва да има удачната среда за това.

Предприемачеството е умение, което би могло да се култивира – това е неспирен процес. Надявам се, че инструменти като LAUNCHub ще помогнат на повече хора да опитат да спрат да бъдат служители и да направят нещо ново и нещо свое, ако имат такова желание. Има хора, които имат желание да опитат и такива, които нямат желание или не стават за това и в това няма нищо лошо. Въпросът е да дадеш възможност на човек да направи тази крачка.“

Даниел Йорданов е директор по производствените и техническите въпроси в „Ескана“ АД – компания за добив и търговия с инертни материали. През 2007 ръководи проект за разширение на депото за твърди битови отпадъци във Варна, а през последните няколко години под негово ръководство във фирмата са направени инвестиции в нови инсталации и оборудване за над 17 млн. лв.  През 2010 г. печели специалната зелена награда за защита и опазване на околната среда на Фондация Empower United. През 2011 получава наградата Next Generation на в. „Пари“ за млад мениджър в корпоративна среда. На националната среща за предприемачество ще говори на тема „Как да преценим кои бизнес идеи са работещи и кои – неосъществими мечти“.

Публикации от серията