Как да се справим с годишната оценка на представянето?

Как да се справим с годишната оценка на представянето?

Ако ви предстои годишна среща за оценка на представянето с шефа ви, внимателно прочетете статията, защото имаме няколко ценни съвета, които ще ви помогнат да се справите уверено дори с трудния разговор за заплатата.

С приключването на годината често е време да се направи равносметка, да се вземат решения и да се планира за следващата година. Мениджъри, тийм лидери и шефове планират бюджетите за следващите 12 месеца. Важна стъпка в този процес са интервюта за оценка със служителите, на които често се дискутират заплатите.

Въпреки че в някои компании тези оценки може да се провеждат на тримесечие, на всеки шест месеца или дори месечно, понякога интервютата в края на годината представляват единствената възможност да обсъдите професионалното си развитие и заплатата си с вашия ръководител.

Тази статия съдържа съвети за това как:

  • да направите проучване на заплатите, съобразено с вашата квалификация;
  • да подготвите аргументи въз основа на резултатите си, за да договорите по-висока заплата;
  • защо е важно поне веднъж годишно да преминете през интервю за оценка.

 

Възможност за служителя и информация за работодателя

Интервютата за оценка са важна част от работните взаимоотношения между работещите и работодателя. Те предоставят възможност да обсъдите открито как вашият ръководител и вие виждате работата ви, предвид условията, които компанията ви предоставя. Следователно не трябва да бъдете пасивен участник в интервюто за оценка. Важно е да се подготвите, конструктивно да оценявате и критикувате, да разпознавате собствените си цели и мотивация и посоката, в която искате да поеме кариерата ви.

Това е възможност за вас да подчертаете нещата, които обичате да правите и правите добре и да представите вашата визия за развитие. Ако нямате навика редовно да обсъждате работата си с шефа си, това е добра възможност да го информирате за това как възприемате работната среда, какво ви удовлетворява и какво не и как бихте могли да бъдете по-мотивирани или подкрепяни. Това е печеливша ситуация и за двете страни.

4779

Направете проучване на заплатите и подгответе аргументи

Работата ви има определена стойност на пазара на труда, а работодателят ви плаща за вашето време и умения. Различните работни места нямат една и съща стойност, защото това зависи от редица фактори като:

  • ниво на отговорност
  • образование
  • трудов стаж
  • опит
  • местоположение
  • бранш

Най-добрият начин да определите стойността на вашата позиция е да я сравните в Zaplatomer.bg (безплатна услуга на пазара от JobTiger.bg), където ще получите резултат, който е адаптиран специално към вашето ниво на опит. Въз основа на заплатата, препоръчана от сайта за сравнение, ще можете да подготвите предложение за вашия работодател.

 

Zaplatomer.bg

Ако резултатите показват, че заплатата ви е по-ниска от средната за вашата позиция

Възможно е стойността на вашата работа да се е увеличила през годината поради различни причини – повишение, повече опит, допълнително обучение или завършено образование, или по-висока средна заплата във вашата област. Възможно е също така да сте приели предложение за по-ниска заплата, когато сте се присъединили към компанията. В този случай можете да се обосновете с реалната ситуация на пазара на труда. Внимавайте ако използвате този аргумент, тъй като работодателят ви може да отговори, като отбележи, че преди това сте се съгласили на по-ниска заплата. Тогава трябва да постигнете компромис, който да удовлетвори и двете страни.

Ако междувременно квалификацията ви се е повишила – използвайте този аргумент. Вашият работодател има интерес да запази квалифицираните служители, вместо да наема нови при големи финансови разходи.

При всички положения не можете да разчитате само на резултатите от проучването – представянето ви на работа винаги трябва да бъде неразделна част от подобни аргументи.

 

Ако резултатите показват, че заплатата ви е по-висока от средната

Може да се окажете в тази ситуация по редица причини. Например когато вашият работодател е готов да плати повече от средното, за да бъдат служителите мотивирани и лоялни. Или може би сте договорили много добра заплата, когато сте започнали работа или след последното преразглеждане на възнагражденията. И накрая, може да се окаже, че средната заплата просто не отразява реалността. Средната стойност включва високите стойности и е много вероятно да сте част от високоплатения квалифициран сегмент.

Ако получавате повече от средното, също имате право на годишно увеличение на заплатата. Особено ако смятате, че текущата ви заплата не е адекватна, вашите компетенции или квалификация са се променили или просто опитът ви се е увеличил. Не се колебайте да представите аргументи и предложения въз основа на постиженията ви в работата и вашата визия за професионален растеж.

 

Значението на оценката на представянето

Много хора смятат годишната оценка на представянето за необходимо зло, но в идеалния случай тя може да завърши с увеличение на заплатата. Оценката не трябва да се фокусира само върху възнаграждението ви, въпреки че може би това е  най-важното за вас.

Тази (обикновено) индивидуална среща е и възможност за вашия работодател да идентифицира начини за израстване в кариерата ви, как компанията да използва потенциала ви или да обсъди допълнителни обучения, от които да се възползвате.

Оценката на представянето ще ви даде усещане за признание, а тези срещи осигуряват необходимото пространство за разрешаване на евентуални проблеми. Използвайте срещата, за да надграждате бъдещата си кариера и да се фокусирате върху позитивното, силните си страни и професионалния си напредък.

 

Zaplatomer.bg

Свързани публикации