Как се ползва новата онлайн система за кандидатстване по Оперативните програми (видео)

Проблемът с недостатъчното кандидати и грешките при кандидатстване за европейско финансиране, ограничава влиянието на най-мощните финансови инструменти на ЕС върху развитието на българския бизнес, публични услуги и инфраструктура.

През новия програмен период 2014 – 2020 година, всяка държава членка на Европейския съюз има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. В България вече работещата от няколко дни система се нарича Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Може да я намерите на адрес: https://eumis2020.government.bg

Като кандидат по някоя Оперативна програма чрез системата имате възможност да създадете и попълните своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачите всички необходими приложения към него и да подадете своето проектно предложение. Кандидатстването онлайн ще ограничи много от проблемите и ще допринесе до по-доброто усвояване на еврофондове, смятат специалистите в областта.

Предлагаме ви кратко видео, в което експертите от Министерството на труда и социалната политика обясняват как се използва системата ИСУН 2020.

Свързани публикации