Как се трудим ние? Как го правят в Германия? Има ли разлика?

Кое пречи на компаниите в България да са конкурентни?

Ако искаме промяна на нивото ни на конкурентност, избираме да работим за повишаване на производителността – хората да бъдат по-ефективни и по-ефикасни, да работят в организирана работна среда и да го правят с най-новите технологии.

Любов Георгиева представя PEP® Personal Efficiency Program – програма за лична ефективност – и предлага два конкретни съвета, с които може да започнете да променяте навиците си и да организирате по-добре времето, което отделяте за всяка задача.

PEP® Worldwide-Bulgaria беше един от участниците в първото изложение HR Industry 2012.

 

Публикации от серията