Какъв процент от годишните заплати на служителите представляват финансовите придобивки?

Какъв процент от годишните заплати на служителите представляват финансовите придобивки?

Порталът за заплати Paylab направи анализ на възнагражденията и дела на финансовите придобивки за отделни позиции.

Финансовите придобивки са привлекателен източник на средства, който значително може да увеличи фиксирания компонент на годишния доход. Работодателите използват тези придобивки, за да мотивират служителите през календарната година. Някои от тях също така изплащат годишен бонус, за да благодарят на служителите в края на фискалната година за цялостното им представяне. Важно е да се има предвид, че само някои работодатели предлагат тази форма на финансови придобивки. До голяма степен това зависи от финансовото състояние на работодателя. По-разпространени са нефинансовите придобивки.

Кой има най-голяма полза от финансовите бонуси?

financial_benefits_bg_top_management_graph

Сред всички нива на позиции тези, които печелят най-много от финансовите бонуси са топ мениджърите. За тях финансовите бонуси получени през и в края на годината може да представляват до 41% от техния общ годишен доход. В България тези бонуси представляват до 31% от доходите на мениджъри на ръководни позиции. Топ мениджърите получават най-голямо възнаграждение в края на годината с годишните бонуси, които могат да бъдат до два пъти по-високи от стандартното им месечно възнаграждение. Във всички страни от Централна и Източна Европа бонусите в края на годината са средно до една десета от годишния доход на топ мениджмънта.

По-изгодно ли е за мениджърите на ниско или средно управленско ниво?

Man_and_Computer_sm

financial_benefits_bg_middle_low_management_graph

Мениджърите на ниско и средно ниво получават финансови придобивки средно до 23% от техния годишен доход. При позициите от останалите нива допълнителният доход чрез финансови придобивки представлява по-нисък дял от годишното възнаграждение.

Кой финансов бонус е най-разпространен?

Workers_sm

При финансовите придобивки най-разпространени са вариращите месечни бонуси. Най-често такива получават служителите в Чехия, Словения и Словакия. Те представляват до една пета от фиксираната месечна заплата в страните от Централна и Източна Европа. Тези бонуси се получават от служители на позиции от всички нива, от помощен персонал, работници и обслужващ персонал до топ мениджъри.

СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BG

Ако се пресметнат месечните бонуси за цялата календарна година, получената сума може да е изненадваща. От всички финансови придобивки те формират най-голям дял от годишната заплата на служителя: до 15% от годишния доход на служителя. Вариращите бонуси, получени през годината могат всъщност да донесат повече на служителите в сравнение с еднократен бонус в края на годината под формата на Коледен или годишен бонус.

financial_benefits_monthly_bonus_bg_graph

Коледният бонус (понякога още и 13-та заплата) е най-рядко срещаната финансова придобивка. Този бонус е относително скъп за работодателите защото често е официална част от трудовите договори и се изплаща със заплатата за ноември или декември. Подобни придобивки са най-разпространени в Хърватия и Словения.

Самите финансови придобивки често се изчисляват на база на заплатата на служителя. Поради това Paylab препоръчва на служителите да се фокусират върху постигането на възможно най-висока заплата при преговорите за възнаграждение. Paylab разполага с данни за заплати за позиции в Централна Европа, Балканите, Прибалтика и Финландия.

СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BG

За нас

ZAPLATOMER.BG e част от международната платформа за проучване на заплати PAYLAB, която събира информация за доходите и бонусите на служители на различни позиции. Независимите анализи на заплатите впоследствие се използват от компаниите за по-точно определяне на вътрешните нива на заплатите за отделните работни позиции.

Свързани публикации