Какви хора предпочитат работодателите на Национални дни на кариерата?

Нашата колега Грета споделя вижданията си за това, как да се подготвим правилно за форума Национални дни на кариерата.

Публикации от серията