Какви са предимствата и недостатъците на прозрачното възнаграждение?

Какви са предимствата и недостатъците на прозрачното възнаграждение?

Представете си компания, в чийто Интранет е публикувана таблица със заплатите на всички служители, включително вашата, на вашите колеги, на всички мениджъри и дори на шефовете.

Това не е корпоративен sci-fi, вече съществуват компании, които могат да се похвалят с прозрачност на възнагражденията. Какво представлява тази тенденция и какви са нейните предимства и недостатъци?

Какво е прозрачно възнаграждение?

Дебатът за и против публикуването на заплатите има различни аспекти. От икономически и стратегически на ниво компания до психологически, тъй като самият служител не е сигурен дали иска заплатата му да бъде публикувана и в същото време да знае колко получават колегите му. Тази информация предизвиква съвсем нови чувства, вариращи от гняв и ревност, ако някой получава повече от вас, до предпазливост и несигурност, ако заплатата ви е по-висока от колега на същата позиция.

Все още заплатите често се третират като конфиденциална информация между служител и работодател, а много компании гарантират поверителността на заплащането със специална клауза в трудовите договори. Първите носители на промяната започнаха с публикуването на възнагражденията в обяви за работа.

Прозрачността на заплатите е нова тенденция, която има за цел да предостави повече информация, по-голяма свобода на решенията, справедливост на възнагражденията и не на последно място да допринесе за постепенно премахване на разликите във заплащането, основано на пола. Прозрачното възнаграждение обаче не се разглежда като цел, а по-скоро като средство за постигане на корпоративните цели – ако комуникацията е правилна, това води до удовлетвореност на служителите, усещане за справедливост, по-голяма мотивация, работа в екип и повишена производителност. Освен това много компании го приемат като част от изграждането на работодателска марка. Ако една компания публично съобщи своя прозрачен подход към възнаграждението, кандидатите могат да я предпочетат пред конкуренцията.

Различни степени на прозрачност на възнагражденията

Когато се говори за прозрачност, мнозина си представят най-крайния вариант – публично оповестяване на заплатите на всички служители. Всъщност съществуват различни етапи в зависимост от това кой метод е най-подходящ за дадения бизнес. Можете лесно да проверите дали вашият бизнес е прозрачен по отношение на възнагражденията в зависимост от възприетия подход по-долу:

1. Данни

Компанията използва данни и статистическа информация от пазара на труда като основа за определяне на възнагражденията – например от уебсайта Zaplatomer.bg. При оценка на възнагражденията тя се основава на реални данни за заплати на конкретни длъжности в зависимост от опита на кандидата, трудов стаж, месторабота и др.

2. Матрица

При този подход компанията публикува заплати за всички длъжности. Всеки знае какви са условията за получаване на определена заплата, кога могат да очакват увеличение на заплатата и кога не. Компанията има ясни правила и стратегия за възнагражденията, която е прозрачна.

3. Открит подход

Това е най-крайният вариант за прозрачност на възнагражденията. В този случай компанията оповестява вътрешно заплатите на своите служители, а също така има ясна схема за вземане на решение относно възнаграждението, което включва и служителите.

Какви са ползите от прозрачното възнаграждение?

Въпреки че прозрачността на заплащането изглежда перфектно решение за повишаване на удовлетвореността на служителите и по-лесното вземане на решения относно възнагражденията в компаниите, може да се окаже, че не е така. Но нека първо споменем безспорните предимства, които компаниите забелязват след въвеждането му:

1. По-висока производителност на труда

Една от причините много компании да прибягват до прозрачни възнаграждения е, че това помага да се увеличи производителността на труда. Например проучване от 2016г. на университета в Тел Авив показа, че когато хората от изследваната група знаят възнаграждението на другите участници, те са по-склонни да си помагат взаимно и са по-ефективни при изпълнение на задачата.

Подобен експеримент на университета Бъркли потвърждава това. Участниците в него получават задача, а възнаграждението им е изчислено въз основа на това колко от заданията са успели да изпълнят. Докато в едната група възнагражденията са разкрити, в другата тази информация е запазена в тайна. Експериментът показва, че тези, чиито възнаграждения са прозрачни, успяват да изпълнят повече задачи.

2. Мярка срещу различията в заплащането

Разликата в заплащането между мъжете и жените съществува и не е малка. Разбира се, изборът на кариера също има значение – вече сме писали за това в статия по случай Деня на жената. Оповестяването на заплащането, респективно на начините за формиране на заплащането за дадените позиции може постепенно да елиминира тези разлики.

Освен това прозрачното възнаграждение може да повиши чувството за справедливост в заплащането и да премахне разликите, които възникват само защото някой е по-умел в договарянето на заплатата.

3. Конкурентно предимство за работодателя

Когато компанията определя възнагражденията по прозрачен и справедлив начин, тя става по-привлекателна за служителите – това се потвърждава и от данни на сайта за работа JobTiger.bg. След като проучихме броя на кандидатите на обяви за работа със и без публикувани заплати, стана ясно, че обявите със заплати получават средно повече кандидатури.

Това не е изненадващо, дори когато избират работодател, хората не искат да купят „котка в торба“.

teamwork

Има ли прозрачното възнаграждение недостатъци? Разбира се

Въпреки че прозрачността на възнагражденията е отлично решение на редица проблеми, изглежда не е подходящо за всички компании. Разбира се, пазарът на труда е разнообразен и всеки работодател има своя структура, бизнес условия, различни процеси, както и длъжностни характеристики, дори за едни и същи работни места. За разлика от новите фирми, въвеждането на прозрачност на заплатите може да се окаже  проблем за утвърдените компании, още повече, че такива фирми вече имат сложна структура на възнагражденията.

1. Размерът на заплатата представлява лични данни

Разбира се, голям процент от хората искат да оставят информацията за това колко печелят за себе си. Заплатата се възприема като много личен въпрос и въпреки че понякога бихме искали да знаем колко получават колегите ни, трудно е да кажем каква заплата получаваме самите ние.

Освен това според европейското законодателство заплатата се счита за лична информация относно икономическата идентичност на служителя, която компаниите нямат право да разкриват.

2. Заплатите невинаги могат да се изравнят

Заплатите винаги са били въпрос на взаимно съгласие между служител и работодател и в много случаи няма универсална формула, по която да се изчисли една и съща заплата за всички. Справедливостта на заплатата зависи от много фактори – образование, трудов стаж, уникален опит или местоположение на работното място. В това отношение формула за изчисляване на заплатите, която отчита различните променливи, изглежда подходящо решение за постигане на прозрачност на  възнагражденията.

mlcanlivost2

Световни примери

И накрая, потърсихме вдъхновение за това как работи частичната или пълната прозрачност на възнагражденията по света. Най-известният пример е американската компания Buffer, която започна да публикува информация за заплащането през 2013 г., когато има 12 човека. Днес компанията има над 80 служители и на своя уебсайт публикува формула за изчисляване на заплатата, която всеки може да види. Buffer обаче отива още по-далеч – в допълнение към заплатите, компанията предоставя и прозрачна информация за разходите за придобивки.

В Европа Норвегия се превръща в държавата, в която заплатите не са конфиденциални, като от 2001 г. започват да се публикуват заплатите и данъците на всички. Тази практика е въведена, за да се повиши доверието на хората в данъчната система, която облага приходите с висок данък – средно 40 %, докато средно за EU e 30 %.

В Германия служителите във фирми с над 200 служители имат право да научат приблизително колко получават мъжете и жените на подобни позиции. Работодателят е задължен да обяви статистическата медиана на средното брутно възнаграждение за дадената група служители на сходна позиция.

 

 

Zaplatomer.bg

 

Свързани публикации