Какви умения включва базовата финансова грамотност

Когато се говори за базова финансова грамотност, не става въпрос за способността да се четат тежки корпоративни отчети или да се разпознават трендовете на борсата. „Ако си помислите кои са някои от най-основните проблеми, с които трябва да се справяме днес: колко да спестяваме, как да инвестираме и планираме бъдещето, как да бюджетираме, как да разпознаваме и преценяваме тежестта на различните възможности – това са основите на финансовата грамотност“, казва проф. Джордж Вредевелд, един от участниците в конференцията „Финансово образование за устойчива икономика“, от организирана от Bulgaria On Air, Investor.bg и Bloomberg Television в началото на седмицата в София. „Трябва да можем да обработваме финансова информация, за да взимаме правилните житейски решения“, добавя друг участник в събитието – проф. д-р Ричард МакДоналд.

Жизненонеобходимо е всеки човек да познава базовите съвременни финансови услуги, които движат съвременната икономика, както и да разполага с обща икономическа култура. Например всеки трябва да знае, че дори в личните си инвестиции и спестявания трябва да се диверсифицира. А повечето от хората по света дори не знаят какво значи „диверсификация“, напомня проф. Ведервелд.

Разговаряхме с двамата специалисти в областта на финансите и образованието по време на конференцията. Чуйте повече от приложеното интервю. Ако смятате, че проблемът не е сериозен, вижте какво показват цифрите за България, които сме описали накратко тук.

Кратки визитки:

Проф. Джордж Вредевелд е професор по икономика, основател и бивш директор на признатия за един от най-добрите в САЩ Икономически център за обучение и изследвания в Университета на Синсинати. В момента ръководи приложни изследвания и икономически проучвания и осигурява анализи за бизнеса, неправителствения сектор и правителствени организации. Сред най-актуалните изследвания на проф. Вредевелд са такива върху факторите, които влияят на регионалното икономическо развитие, в това число образованието, данъчната политика и пазара на труда. Неговите проучвания и анализи често са в помощ на редица правителства при определяне на очакваните икономически ползи от политиките, стратегиите и проектите за развитие, както и при прогнозиране на ефекта на фискалните политики в социален план. Проф. Вредевелд е консултант на национално ниво в няколко държави по въпроси, свързани с икономическите промени и проблемите на развитието, както и в областта на развиването на икономически познания като основа за успешно лидерство. Той е един от първите преподаватели с международен авторитет, които участват активно в разработването на учебните програми и допринася изключително много за утвърждаването на новия модел на висшето образование в България. От октомври 2011 г. проф. Джордж Вредевелд е „Доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Проф. д-р Ричард МакДоналд е доктор по икономика от Университета в Бингхемптън, преподавател по икономика в Университета „St. Cloud“, Минесота. Член е на съвета за икономическо образование, участвал е в работна група за изготвяне на общи държавни стандарти в социалните науки към Съвета на инспекторите в държавните училища и в комисията за социални науки към Националния съвет за професионални стандарти в преподаването. Член на комисията за национално оценяване на напредъка в образованието по икономика. Проф. МакДоналд е автор на множество научни разработки в областта на икономиката.

Свързани публикации