Какво е Employer Branding, как може да ни е от полза и как да го изградим?

ZaroПод „Employer Branding“ (или работодателска марка) се разбира имиджът на дадена организация сред работниците и служещите в нея и сред обществото. Не с какво име се ползват услугите или продуктите (брандовете на компанията), а самата тя в ролята на работодател.

Защо това е от значение?

Смисълът на поддържане на работодателската марка е от една страна в задържането на служителите, а от друга, по-лесното набиране на нови. И наистина – ако компанията ви се слави като добър работодател, хората биха откликвали по-често на обявите за работа, биха искали да работят за вас. А във време, в което квалифицираните кандидати във всички области не достигат, това е особено важно.

Христоматиен пример за това е компанията Google. Но не е задължително да сте водеща компания в света, за да сте предпочитан работодател. Това може да се случи и на национално ниво, на ниво град и дори на ниво квартал.

Как се изгражда работодателската марка?

В основата е, разбира се, какъв работодател сме в действителност. Ако не се грижим добре за хората си и се отнасяме зле с тях, никаква комуникация не може да ни спаси. Всеки опит да се рекламираме или да говорим за себе си, би предизвикал по-скоро обратен ефект.

Противно на очакванията, най-често не са нужни огромни рекламни кампании, за да изградим работодателската си марка. Важно е какво правим всеки ден. Осмислянето на темата, простите ежедневни действия, разумното използване на социалните медии, например, много често са абсолютно достатъчни.

Няколко практически съвета

Обявите за работа. Те често са първото нещо от и за фирмата, което виждат кандидатите. Не е достатъчно да опишем фирмата в суперлативи. Ако опишем подробно и детайлно задълженията, отговорностите, придобивките и екипа, потенциалните кандидати ще останат с впечатление за сериозен работодател, които мисли за хората си, познава екипа, познава работата и задълженията и отговорностите на всеки.

Интервюта и наемане. При подбор на нови хора е важно не само какво казваме на избраните, но и как съобщаваме на тези, които са отпаднали от конкурса. Избраните са единици, а отпадналите – много повече. Ако ние отделим време да им съобщим, че са отпаднали при подбора или по-добре, ако им обясним защо, тези хора няма да останат с лошо впечатление за нас. В този случай, щом разберат причините, ще им е ясно какво трябва да подобрят в представянето си. Или ще разберат, че просто не са били подходящи за позицията. Но при всички случай ще запомнят и ще разказват, че са попаднали на работодател, който мисли за хората. Ето положителен пример за Employer Branding.

Какво правим за служителите си? В основата на корпоративната социална отговорност е отговорността към собствените служители. Изплащаме ли заплатите навреме? Плащаме ли пълните заплати? Осигуряваме ли служителите си в пълен размер? Плащаме ли редовно данъците и осигуровките? Имаме ли някакви допълнителни социални придобивки? Имаме ли стажантска програма? А стипендиантска? Положителните отговори, добре комуникирани, водят до издигането на работодателския ни имидж.

Какво правим за обществото? Всяка фирма, в по-малка или по-голяма степен, прави нещо за обществото. Нека разкажем тези неща без излишно самохвалство, но и без излишна скромност. Направеното е направено.

Кой е отговорен за Employer Branding?

Най-голяма полза от Employer Branding има функцията по подбор на служители. Затова и в много от големите организации той е подчинен и се изпълнява именно от това звено на служителите „Човешки ресурси“. Но в зависимост от размера на фирмата, от структурата и, отговорността може да е в отдела за връзки с обществеността, в маркетинг отдела или директно при управителя. В края на краищата това е просто организационен въпрос, важното е задълженията и отговорностите да са ясно дефинирани и за целта да са отделени необходимите ресурси.

И последен съвет – няма универсални рецепти. Направете го според уникалния стил на организацията си!

Успех!

Текстът е публикуван първоначално в сп. „Business Club“

Свързани публикации