Кариера в България. Защо не?

Какви бяха очакванията на работодателите и търсещите работа на форума „Кариера в България. Защо не?“ – вижте в репортажа на JobTiger.tv. На 22 декември 2011 г. кариерният форум за българи с образование и професионален опит в чужбина се проведе за четвърти пореден път.

Ованес Ованесян, управител на Web and Events, които организират форума, сподели, че в четвъртото издание са участвали най-много млади хора, завършили образованието си във Великобритания, като повишението е с 6 процентни пункта спрямо 2010. Броят на завършилите в Германия и САЩ, които търсят работа на кариерното изложение, се запазва приблизително същия спрямо предишната година (съответно 17 и 12%). Интересна тенденция е повишаването на интереса от страна на завършили в Холандия – от 5% през 2010 година в четвъртото издания те са били 13% от всички регистрирали се.

Публикации от серията